Zebranie dla rodziców

Informujemy, że 20 grudnia o g.16.30 odbędą się zebrania rodziców i opiekunów z wychowawcą
w salach według poniższego zestawienia:

Klasy pierwsze:
1P – sala 17
1T – sala 122
1I – sala 18
1 A – sala121
1 E – sala 211
1 M – sala 119
1 F – sala 19
1N – sala 204

Klasy drugie:
2TA – sala 210 p (budynek pracowni)
2TEM – sala 12
2TF – sala 118
2TTP – sala 213
2TI – sala 209
2TP – sala 202
2TN – sala 212

Klasy trzecie:
3 TAT – sala 5 p (budynek pracowni)
3 TEM – sala 25p (budynek pracowni)
3TN – sala 4 p (budynek pracowni)
3 TI – sala 210

Klasy czwarte:
4TAT- sala 7 p (budynek pracowni)
4TEN- sala 20
4TF- sala 201
4 TI – sala 14

Klasy piąte:
5TA- sala 203
5 TE -sala 211p (budynek pracowni)
5 TF- sala 208
5 TN- sala 120
5 TI- sala 107p (budynek pracowni)
5 TT- sala 2p (budynek pracowni)

 

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbędą się w godzinach
15.30-16.30 w auli
szkolnej.