Turniej Technologiczny w Puławach

Turniej Technologiczny organizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Puławach jest konkursem dwuetapowych, kierowanym do uczniów klas technik technologii chemicznej z terenu Małopolski i Podkarpacia. Pierwszy etap odbył się w szkole w dniu 1.03.2024 wzięły w nim udział 3 zespoły dwuosobowe, uczniowie rozwiązywali test teoretyczny oraz zadania obliczeniowe. Najlepszym zespołem z naszej szkoły były dziewczyny: Olga Chmura i Patrycja Szczepanik z klasy 4TAT. Następnie uczennice musiały przygotować poster pt. „Produkcja superfosfatu”, który został zaprezentowany w Puławach podczas dalszego etapu konkursu. Kolejny etap turnieju odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Puławach,  gdzie uczestnicy mieli wykonać zdanie laboratoryjne.  Uczennice udały się do Puław pod opieką Pani Agnieszki Pawliny-Boduch. Po zsumowaniu wszystkich etapów konkursu nasze uczennice zdobyły IV miejsce. W wolnym czasie pospacerowałyśmy po Puławach, miasto zachwyciło nas bardzo duża ilością zieleni. Mieliśmy również czas na wymianę doświadczeń  pomiędzy uczniami jak i nauczycielami z innych szkół, które kształcą w zawodzie technik Technologii Chemicznej.

Serdecznie gratulujemy Oldze i Patrycji !!!

Bardzo dziękujemy Zespołowi Szkół Technicznych w Puławach za bardzo miłe przyjęcie.