Turystyczne Szkolne Dni Kultury

W środę 16 marca 2022 r. na lekcji 3 i 4 odbył się w auli Szkolny Turniej Turystyczny ZST. To już 10 edycja tej imprezy, która od kilku lat odbywa się w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST. Organizatorem Turnieju był Szkolny Klub Turystyczny PTTK „Wehikuł”, który w tym roku obchodzi Jubileusz 30-lecia. W Turnieju wzięły udział 2-osobowe reprezentacje wszystkich 6 zawodów naszego Technikum – informatyków, elektroników, elektryków, mechaników, analityków i technologów. Na widowni zasiadły klasy pierwsze – 1 TI, 1 TN, 1 TEM, 1 TAT oraz klasa 2 TI i członkowie SKT.

Turniej otworzył Pan dyrektor ZST mgr inż. Jacek Różycki, który przekazał podziękowania dla organizatorów a rywalizującym drużynom życzył zwycięskich sukcesów.

Wszystkie drużyny rywalizowały między sobą w czterech konkurencjach:

  • quiz turystyczno-krajoznawczy (prowadząca: Oliwia Budzik 2 TAT),
  • pakowanie plecaka – ekwipunek turysty (prowadzący: Jan Kiełbania 3 T),
  • apteczka turystyczna – samarytanka (prowadząca: Gabriela Tabaczyńska 2 TAT),
  • piosenka turystyczna (prowadząca: Justyna Pytel 3 TT).

Do finału zakwalifikowały się 3 drużyny: elektronik (28/32 pkt.), informatyk (27/32 pkt.), elektryk (25/32 pkt.). Pozostałe miejsca zajęły reprezentacje mechaników i analityków (po 24 pkt.) oraz technologów (22 pkt).

Ostatnia, finałowa konkurencja – mapa turystyczna / GOT (prowadzący: Krystian Pilas 4 Ia) – polegała na opracowaniu trasy wędrówki górskiej na podstawie mapy turystycznej oraz wyliczenia punktacji wg Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Tu najlepsi okazali się informatycy zdobywając 12/20 pkt. a za nimi uplasowali się elektrycy (9 pkt.) i elektronicy (2 pkt.).

Ostatecznie na podium stanęli:
I miejsce – reprezentacja informatyków (1 TI) w składzie: Michał Majorek, Bartosz Malec (39/52 pkt.),
II miejsce – reprezentacja elektryków (1 TEM) w składzie: Oliwier Flis, Kacper Hajduk (34/52 pkt.),
III miejsce – reprezentacja elektroników (1 TN) w składzie: Michał Bajorek, Michał Piętowski-Kędra (30/52 pkt.).

Turniej prowadziła Magdalena Stec 3 TT a nad prawidłowym przebiegiem i punktacją czuwało Jury w składzie: prof. Paweł Golec, prof. Tomasz Pikusa, Marceli Stańczykiewicz-Kudła (1 TI), Hubert Nowak (1 TN), Kacper Wójcik (1 TEM), Cyprian Więch (1 TAT).

Przebieg Turnieju uświetnili nasi szkolni muzycy – Kacper Dzimitrowicz (4 N) i Inga Hebda (2 TAT), krórzy wykonali m.in. „Wehikuł czasu”, będący nieformalnym hymnem SKT „Wehikuł”.

Zwycięzcom gratulujemy!
Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZST zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Kultury.


Zapraszamy do Klubu!

fot. Kacper Wielgus 3 TF

 

fot. Jakub Sambora 3 TF