Kształtowanie świadomości kulturowej

Wyjazdy na mobilności zagraniczne to również budowanie świadomości międzykulturowej UE, uczenie szacunku dla godności drugiego człowieka, uczenie, jakimi wartościami są prawa człowieka i mniejszości narodowych, że ich respektowanie jest warunkiem demokracji, zapobieganie radykalizacji postaw, kształcenie otwartości, szacunku dla odmienności kulturowej.

W czasie szkolnej, cyklicznej imprezy „Poznajemy kraje Unii Europejskiej” uczniowie zaangażowani w mobilności projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, przedstawili dzisiaj szerokiej publiczności charakterystykę odwiedzonych krajów ze szczególnym uwzględnieniem ich historii, tradycji i kultury. Przygotowali również poczęstunek złożony z tradycyjnych potraw danego kraju.