Stażyści upowszechniają efekty stażu i ich trwałość

Dnia 27 maja 2022r. w ramach Dni Techniki, na auli szkolnej odbyło się spotkanie uczestników projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe z uczniami ZST, uczniami szkół podstawowych, pracodawcami: Grupa Azoty S.A., Tauron Dystrybucja, Megael, SONEL, Gate-Software, ELPLC, Teyon, przedstawicielami PWSZ w Tarnowie, Politechniki Rzeszowskiej i SEP. Przedstawiciele mechaników, elektryków, elektroników, analityków, technologów chemicznych i informatyków biorących udział w stażu zaprezentowali obszerną relację z mobilności w Veszprém, Bradze i Sewilli. Oprócz sprawozdania z przygotowania do wyjazdu, samego stażu czy spędzania czasu wolnego, uczniowie przedstawili zebranej społeczności szereg rezultatów i efektów uzyskanych dzięki temu działaniu. Wyodrębnili wśród nich nabyte umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe, społeczne, organizacyjne, komputerowe i inne. Wspomagając się prezentacjami multimedialnymi stażyści z wielkim zaangażowaniem zdawali relację, a odbiorcy z wielkim zaciekawieniem słuchali. Podkreślili, iż wyjazd z całą pewnością przyczynił się do rozwoju osobistego wszystkich uczniów, uwrażliwił ich na inne kultury, umożliwił im nawiązanie kontaktów międzyludzkich, wykształcił w nich postawy otwartości, dzięki czemu chętnie podejmowali pracę w zespole, skłonił ich do działania i zmotywował do konstruktywnego rozwiązywania problemów. Konieczność porozumiewania się przy wspólnym wykonywaniu zadań z obcojęzycznymi partnerami uświadomiła im, jak ważna jest nauka języków obcych, zaś udział w projekcie umożliwił im utrwalenie, czynne używanie jak i poszerzenie słownictwa zarówno potocznego jak i specjalistycznego. Przebywając na mobilności uczniowie zwiedzili również wiele ciekawych miejsc, wycieczki dostarczyły im niezapomnianych wrażeń i informacji a także rozwinęły ich zainteresowania. Poprzez praktyki w firmach uczniowie poszerzyli wiadomości i umiejętności zawodowe, podnieśli kwalifikacje, zdobyli doświadczenia w nowym, zagranicznym środowisku, mogli porównać rynki i metody pracy w obrębie swojego zawodu, nawiązać kontakty z przedstawicielami pokrewnych branż i instytucji. Przekonali się, jak ważna jest umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, zaangażowanie, pogłębianie i rozwijanie swoich umiejętności, stopniowe wyznaczanie celów i planowanie kariery zawodowej. Udział w projekcie z pewnością pomógł im przygotować się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zebrani na auli z wielkim zainteresowaniem wysłuchali relacji i oceny stażu. Przedstawione uzyskane efekty projektu oraz trwałość tych efektów niewątpliwie zachęcają innych uczniów do udziału w takich przedsięwzięciach, a pracodawcom ukazują potencjał stażystów jako przyszłych pracowników.

Realizacja projektu 2019-1-PL01-KA102-062398 „Praktyki zawodowe bez granic”