Udział uczniów w projekcie „Małopolska Pamięta”

W dniach 16-17 października br. 26 osobowa grupa młodzieży klas II pod opieką nauczycieli historii Marzeny Gawron i Sławomira Skowrona brała udział w projekcie edukacyjnym Małopolska Pamięta. Młodzież miała możliwość zwiedzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau pod opieką przewodnika, który w interesujący sposób pogłębił wiedzę uczniów dotyczącą funkcjonowania obozu zagłady. W godzinach popołudniowych uczniowie brali udział w warsztatach poświęconych kulturze żydowskiej  i żydowskim mieszkańcom Oświęcimia. Warsztaty odbyły się w dawnej synagodze żydowskiej w Oświęcimiu pod kierunkiem pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem odbył się warsztat i dyskusja dotycząca wykorzystania propagandy w czasach III Rzeszy. Po kolacji wszyscy wyszliśmy na dłuższy spacer po mieście.

W drugim dniu pobytu uczniowie intensywnie pracowali na terenie Biblioteki Galerii Książki
w Oświęcimiu biorąc udział w zajęciach warsztatowych poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej. Spotkanie zakończyło się dyskusją w czasie której młodzież mogła odnieść się do tematyki całego projektu. Udział w projekcie był możliwy dzięki finansowej pomocy Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Radzie Rodziców ZST za co dziękujemy.