Uroczyste obchody 90 lecia ZST

Dzień 22 października 2021 roku był niezwykłym wydarzeniem dla wszystkich osób związanych z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie.  W tym  dniu obchodzono jubileusz 90-lecia ZST. Powodem uroczystych obchodów była nie tylko 90 rocznica istnienia szkoły, ale także nadanie auli, w której odbywają się wszystkie ważne wydarzenia z życia społeczności szkolnej, imienia Kazimierza Abratowskiego – pianisty, kompozytora, dyrygenta chórów i orkiestr. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu w Mościcach przy grobie pianisty. Kwiaty na grobie Kazimierza Abratowskiego złożył osobiście gość specjalny, jego wnuk pan Jerzy Jankowski. Po mszy świętej, która odbyła się  w kościele NMP Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach rozpoczęła się  uroczystość jubileuszowa, na którą przyjęli zaproszenie licznie zgromadzeni goście.

Zebranych powitał  dyrektor  szkoły Jacek Różycki słowami:” W imieniu organizatorów jubileuszu oraz całej społeczności ZST dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia do wspólnego świętowania. W naszej auli często gościmy wielu znamienitych gości, ale bardzo rzadko tylu naraz”. Dyrektor podziękował za przyjęcie zaproszenia przedstawicielom władz Tarnowa – Panu prezydentowi Romanowi Ciepieli, Bogumile Porębskiej, Jakubowi Kwaśnemu, Grażynie Barwacz, przedstawicielom kuratorium oświaty- Łukaszowi Drewinkiewiczowi i Tadeuszowi Bernademu.

Dyrektor Jacek Różycki podziękował również za przybycie i współpracę pracodawcom, firmom, partnerom wspierającym szkołę,  w tym głównego Partnera Grupę Azoty reprezentowaną  przez Pana Zbigniewa Paprockiego oraz Artura Kopcia.

Dyrektor podziękował także za przybycie reprezentantom firm: Gaz System S.A., TAURON DYSTRYBUCJA, TAURON WSPARCIE, MEGAEL, Domex, Teyon, Automatyka.

Zaproszenie na uroczystość przyjęła również Rektor PWSZ w Tarnowie Pani Małgorzata Kołpa oraz prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Pani Małgorzata Martowicz, a także Pan Adam Masłoń z Politechniki Rzeszowskiej, który jest absolwentem ZST.

Gromkimi brawami zostali przywitani również przedstawiciele stowarzyszeń naukowo technicznych współpracujących z ZST: Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Dyrektor Jacek Różycki powitał także przyjaciół z Mościc: Panią dyrektor Centrum Sztuki Mościce Annę Chmurę, Pana Jana Wielgusa z rady osiedla Mościce, Panią Barbarę Brożek- Czekańską -prezes Towarzystwa Przyjaciół Mościc.

Równie gorąco zostali przywitani dyrektorzy tarnowskich szkół, dyrektorzy szkoły partnerskiej z Puław oraz emerytowani dyrektorzy ZST Pan Jerzy Pantera oraz Krzysztof Kołaciński.

Pan dyrektor powitał także rodziców, nauczycieli, pracowników, absolwentów, uczniów ZST oraz członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST.

Dyrektor Jacek Różycki powiedział:” Na zakończenie zostawiłem słowa powitania i szczególne wyrazy wdzięczności za przyjęcie naszego zaproszenia dla Pana Jerzego Jankowskiego. Powitajmy gromkimi brawami naszego gościa specjalnego – Pan Jerzy Jankowski- wnuk Kazimierza Abratowskiego!”

Pan Jerzy Jankowski dokonał uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania auli szkolnej imienia Kazimierza Abratowskiego.

Spośród zebranych gości głos zabrali m. in  Pan Jerzy Jankowski, Prezydent  Tarnowa Roman Ciepiela oraz reprezentanci: Rady Miejskiej, Delegatury  Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Dyrektor Generalny  zarządu Grupy Azoty, rektor PWSZ w Tarnowie.

Statuetkę Przyjaciela ZST otrzymał emerytowany Dyrektor Krzysztof Kołaciński, a nagrody SITPCHEM otrzymały wyróżniające się uczennice klas chemicznych Iwona Kupisz, Aleksandra Hołuń  oraz Joanna Sowa. Słowa podziękowania otrzymał również Jakub Nowak – uczeń kierunku technik fotografii i multimediów, który zaprojektował plakat jubileuszowy.

Pani Dyrektor Dorota Lis zaprezentowała  album i suplement ZST  oraz  okolicznościowy medal .

Część artystyczną pod kierunkiem Marty Kaczor, Pawła Kality i Alicji Wiśniowskiej przygotowała utalentowana młodzież ZST w składzie:

 

Aktorzy

 1. Bieś Aleksandra 3TA
 2. Rutka Eryk 3TN
 3. Wierzbicki Konrad 3TN
 4. Kargul Hubert 3TN
 5. Filipczak Daria 4T/E
 6. Bibro Kamil 4T/E
 7. Karasińska Natalia 1TAT
 8. Sikora Natalia 1TAT
 9. Białek Natalia 1TAT
 10. Hanek Sabina 1TAT
 11. Kózka Jagoda 1TAT
 12. Zaranek Oliwia 1TAT
 13. Sołtys Wiktoria 1TAT
 14. Seremet Wiktoria 1TAT
 15. Latawska Martyna 1TAT

Muzycy

 1. Kiełbasa Franciszek 2TF
 2. Młotkiewicz Jakub 3N
 3. Różycka Magdalena 3TA
 4. Kozioł Piotr 4N
 5. Kukułka Daniel 4N
 6. Dzimitrowicz Kacper 4N
 7. Gębala Weronika 3F
 8. Bonkowska Weronika 3I
 9. Zawadzki Wojciech 4IB
 10. Kowal Adrian 4IB
 11. Łukasik Jakub 4E/T
 12. Kacper Stec 2 TAT

Obsługa techniczna

 1. Jakub Jarosz 3F
 2. Patryk Pałucki 3I
 3. Kacper Drelicharz 3E
 4. Jakub Małek 3I

 

Po części artystycznej  odbyło się spotkanie  gości, pracowników, uczniów, absolwentów i przyjaciół ZST w budynku pracowni przy ul. Chemicznej.  Na zakończenie świętowania miał miejsce  koncert Orkiestry Dętej Grupy Azoty S.A.

 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania młodzieży, która dzięki swojemu talentowi i zaangażowaniu nadała uroczystości niepowtarzalny charakter.

 

fot. Tadeusz Koniarz

 

fot. Kacper Wielgus 3TF

 

pamiątki i listy gratulacyjne