Uwaga zdający egzamin z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono zaktualizowany Harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZST w sesji styczeń-luty 2019r.

Proszę zapoznać się ze zmianami, zwłaszcza zdający egzamin z kwalifikacji E.14 część praktyczna.