Uwaga zdający egzamin z kwalifikacji

W zakładce Egzamin Zawodowy zamieszczono szczegółowy Harmonogram przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w ZST dla poszczególnych kwalifikacji w sesji zimowej 2019r.