Najlepsi Humaniści ZST

W ramach Szkolnych Dni Kultury odbył się pisemny konkurs na Najlepszego Humanistę ZST.

W klasach drugich najlepsi okazali się:

  1. Filip Kołton, kl. 2 TI,
  2. ex aequo: Joanna Englart i Roksana Hałun z kl. 2 TF;

w klasach trzecich:

  1. Kacper Kras z kl. 3 A,
  2. Aleksandra Pikul z kl. 3 A,
  3. Magdalena Wideł z kl. 3 TT;

w klasach czwartych:

  1. Wojciech Magiera z kl. 4 IA,
  2. Magdalena Zachara z kl. 4 IA,
  3. Natalia Kaczor z kl. 4 A.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a ponadto zarówno oni, jak i wszyscy uczestnicy,
którym udało się osiągnąć powyżej 50% sumy punktów, oceny celujące, bardzo dobre lub dobre z
języka polskiego. Dziękuję wszystkim odważnym, którzy zdecydowali się na udział w konkursie i
gratuluję zwycięzcom – Lucyna Olejnik, organizatorka.