Warsztaty chemiczne GAZ – SYSTEMU

Uczniowie pierwszej klasy uczący się na kierunku technik technologii chemicznej mieli okazję uczestniczyć w warsztatach chemicznych organizowanych przez firmę GAZ -SYSTEM. Ponad dwugodzinne zajęcia rozpoczęła prelekcja zawierająca podstawowe informacje o działalności spółki Gaz – System S.A. Szczególny nacisk położony został na bezpieczeństwo eksploatacji gazociągów.
Wszyscy uczestnicy warsztatów mogli wykonywać proste choć efektowne doświadczenia chemiczne bo każdy uczeń pracował na stanowisku wyposażonym w odczynniki chemiczne i sprzęt do elektrochemii. Technolodzy dowiedzieli się jak w prosty sposób otrzymać gazy, poznali podstawy elektrochemii oraz procesy ochrony antykorozyjnej gazociągów. Uczniowie budowali elektrolizery i przeprowadzali elektrolizę siarczanu sodu, poznawali prawa rządzące gazami np. prawo Bernoulliego.
Prowadzący zajęcia edukatorzy z Gaz Systemu wykonywali ciekawe doświadczenia np. z ciekłym azotem. Idea pokazów opierała się na aktywnym uczestnictwie młodych chemików, którzy wykonywali pomiary objętości gazu, ciśnienia i temperatury.
Firma Gaz System współpracuje z naszą szkołą od dwóch lat, pracownicy firmy prowadzą zajęcia dla uczniów klas chemicznych na temat chromatografii gazowej lub sieci przesyłowej. Uczniowie klas trzecich odbywają w firmie praktyki zawodowe. Takie warsztaty odbyły się po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, bo współpraca ZST i Gaz -Systemu rozwija się doskonale.