ZST

Warsztaty w Zakładzie Ochrony Środowiska w PWSZ w Tarnowie

IMG_20150429_12240224 kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły z klas II A oraz III A wzięli udział warsztatach tematycznych, które odbyły się Zakładzie Ochrony Środowiska PWSZ w Tarnowie. Najpierw uczestniczyli w wykładach dotyczących „Odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami”. Mieli wtedy możliwość zapoznania się m. in. ze sposobami wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii cieplnej i generacji prądu w prywatnych budynkach. Następnie zwiedzali mobilne laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie mogli zobaczyć prezentowane w trakcie wykładów rozwiązania techniczne – kolektory słoneczne, ogniwa, moduły fotowoltaiczne oraz aparaturą pomiarową. Na koniec zwiedzali nowo otwarte laboratorium OZE PWSZ oraz wzięli udział w warsztatach dotyczących sposobu monitoringu środowiska zorganizowanych w Zakładzie Ochrony Środowiska.