„Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…”

Konkurs na pracę pisemną – „Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…”

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w Konkursie na pracę pisemną.

Temat pracy konkursowej to: Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…
Obejrzyj film
nbp.pl/ekonomisci i wybierz bohatera swojej pracy. Jakie wydarzenia i obserwacje ekonomiczne z czasów młodości mogły skłonić wybranego przez Ciebie ekonomistę do zainteresowania się tą tematyką? A co Ciebie intryguje w tym obszarze?

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe (z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r. (do końca dnia) wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Szczegóły dostępne na www.nbp.pl/konkursy

Koordynator szkolny konkursu:

Alicja Wiśniowska

P.S. Zachęcam do udziału! W razie pytań służę pomocą 🙂

MP-XX edycja konkursu na prace pisemna-plakat A3