ZST

Wielkie brawa dla naszych wolontariuszy !

InformacjeNa naszych wolontariuszy zawsze możemy liczyć.  Pomimo bardzo krótkich terminów udało sie zorganizować grupę wolontariuszy, którzy kwestowali  w sobotę i niedzielę (po 5 godzin) w supermarkecie TESCO  przy ul. Starodąbrowskiej. Tym razem Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych opiekująca się Centrum Wolontariatu Empatia zwróciła się do nas 2 dni przed akcją   z prośbą o pomoc w pozyskaniu chętnych uczniów do wzięcia udziału w kweście na rzecz osób ubogich… Pomimo tak krótkich terminów zgłosiło się 18 wolontariuszy chętnych do wzięcia udziału w akcji. Pani Dyrektor zrezygnowała  z części wolontariuszy, ponieważ nie spodziewała się tak dużego odzewu w naszej szkole. W ostateczności w akcji wzięło udział 9 wolontariuszy, którzy pracowali pod opieką pani Anny Fronc i pani  Ewy Michałek: klasa II A: Częczek Emilia, Drwal Karolina, Kras Żaneta, Urbaś Marzena; klasa I T: Pilok Wiktoria, Stoszko Konrad,  klasa II TM: Strada Jakub, Banach Dawid. Gratulacje dla wszystkich, którzy poświęcili swój wolny czas i zdecydowali się wesprzeć akcję!
Organizatorzy: p. A. Fronc (koordynator)
p. B. Kotaś
p.  E. Michałek