Wiesław Zimowski – wspomnienie

W dn. 16 września 2022 r. odszedł do wieczności długoletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły – Wiesław Zimowski.

Po raz pierwszy przekroczył próg budynku przy ul. Lipowej (obecnie Kwiatkowskiego) w 1968 roku, rozpoczynając naukę w klasie o specjalności aparatura kontrolno-pomiarowa. Po zdaniu matury w Technikum Chemicznym w 1973 r. (taką nazwę nosiła wówczas nasza szkoła) podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Wkrótce po ukończeniu studiów w 1978 r. znalazł się ponownie w murach Technikum Chemicznego. Stało się to za przyczyną przypadkowego spotkania. Wspomina Jan Krawczyk (dyrektor szkoły w latach 1964-1990) w publikacji „50 lat ZST w Tarnowie -Mościcach”: „Wchodząc do Kuratorium Oświaty w Tarnowie spotkałem państwa Zimowskich. Zapytałem – co tu robią? Oświadczyli, że byli w Kuratorium, bo szukają pracy. Od razu powiedziałem, że mogę ich zatrudnić i tak też się stało. […] znałem ich ze szkoły jako dobrych uczniów i byłem przekonany, że sprawdzą się w pracy pedagogicznej”. Tym sposobem w roku szk. 1978/79 pracę w Technikum Chemicznym, jako nauczyciele przedmiotów zawodowych, podjęli Maria i Wiesław Zimowscy.

W 1990 roku, kiedy zmieniła się dyrekcja szkoły, Wiesław Zimowski objął stanowisko wicedyrektora, a we wrześniu 1991 r. stanowisko dyrektora szkoły. Placówką kierował w trudnych czasach – oddzielenia jej od Zakładów Azotowych  i ograniczania budżetu na oświatę. Pomimo tych trudności, dzięki staraniom dyrekcji i grona pedagogicznego, szkoła utrzymała renomę jednej z lepszych placówek oświatowych w naszym regionie, a uczniowie osiągali liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach.

Będąc Dyrektorem ZST  Wiesław Zimowski został powołany przez Wojewodę Tarnowskiego na stanowisko Pełnomocnika ds. utworzenia PWSZ w Tarnowie. Był także ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli.  Jego praca jako nauczyciela i dyrektora szkoły była wielokrotnie nagradzana – nagrodami Prezydenta Miasta Tarnowa, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej (srebrnym i złotym).

W roku 2002 został oddelegowany do pracy w Zarządzie Województwa Małopolskiego, gdzie był odpowiedzialny za infrastrukturę, rolnictwo, edukację i sport. Po upływie kadencji Zarządu w 2006 r. został wybrany na Wójta Gminy Pleśna, którą to funkcję sprawował do 2010 roku.

W 2015 roku wraz z grupą absolwentów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych został członkiem założycielem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych. Bardzo aktywnie włączył się w prace nad Statutem i rejestracją  Stowarzyszenia, a następnie został jednogłośnie wybrany jego Prezesem. W styczniu 2017 r. uczniowie naszej szkoły mogli poznać jej wcześniejszego Dyrektora, który wraz z innym absolwentem ZST – Ryszardem Stankowskim (zastępcą Wójta Gminy Pleśna), poprowadził „Lekcję z Mistrzem”. Jej tematem było funkcjonowanie administracji samorządowej.

W 2017 r. podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej Wiesław Zimowski otrzymał z rąk dyrektora szkoły Krzysztofa Kołacińskiego statuetkę „Przyjaciel ZST”. Niestety, pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu na dalsze kierowanie Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół ZST i wizyty w szkole.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Dyrektora i Przyjaciela szkoły. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako Człowiek wierny zasadom dekalogu, oddany pracy, okazujący nam życzliwe zainteresowanie, pełen radości życia i pogody ducha.

Panie Dyrektorze żegnaj!

Lucyna Olejnik