ZST

Wizyta delegacji z Węgier

W dniach 20 – 23 października gościliśmy w Szkole delegację nauczycieli ze szkoły technicznej Jendrassik – Venesz Középiskola és Szakiskola z Veszprém (Węgry).
Wizyta miała na celu rozpoczęcie prac w celu przygotowania projektów współpracy szkół w ramach programów europejskich Leonardo i Comenius.
Chcemy uatrakcyjnić pracę szkoły poprzez organizację wymian grup uczniów na kilkutygodniowe praktyki zawodowe w celu zdobywania nowych umiejętności zawodowych,..
wymian w zakresie działalności kulturalnej oraz sportowej a dla nauczycieli wymian podnoszących kwalifikacje zawodowe.
Goście z Węgier zwiedzali miasto oraz okolice. Zwiedzili szkołę i zapoznali się z bazą dydaktyczną, którą uznali za bardzo interesującą.
Naszą szkołę reprezentowali (poza Dyrekcją) nauczyciele przedmiotów zawodowych:
p. p. Wioletta Krawiec, Janusz Chmielewski, Wiesław Gawlik i Zygmunt Nędza. Rozmowy wspomogła jako tłumacz  oraz sprawowała opiekę nad Węgrami p. Ewa Wójtowicz.
Wstępne ustalenia pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Planujemy złożenie stosownych aplikacji w lutym 2013 r. Będziemy oczekiwać na ich akceptację przez Agencje Narodowe Projektów UE i mamy nadzieję, że w przyszłym roku kalendarzowym rozpoczniemy realizację projektów.