Logo - Erasmus Plus

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do wyjazdu na staż w ramach projektu

„Praktyki zawodowe bez granic” dofinansowanego z programu Erasmus+,

Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe 

na liście głównej dla:

3 techników elektryków (Węgry)

na listach rezerwowych dla:

2 techników mechaników (Węgry),

1 technika elektronika (Węgry),

1 technika elektryka (Węgry),

1 technika technologii chemicznej (Węgry),

1 technika elektryka (Hiszpania),

1 technika elektronika (Hiszpania).

Formularze aplikacyjne oraz Regulamin rekrutacji do pobrania:

Formularz aplikacyjny

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

bądź dostępne w Sekretariacie Szkoły i u  koordynatora projektu – p. W. Krawiec.

Uzupełniony FORMULARZ APLIKACYJNY wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Szkoły do 17 października 2019r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej odbędzie się dnia 19 października 2019r.

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Staże są szansą pogłębienia wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy, podniesienia umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, wzmocnienia synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy, ale również poznania nowej kultury, odkrycia nowych miejsc, nawiązania nowych znajomości i rozwinięcia swoich zainteresowań.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.