Wolne miejsca w ZST

Informujemy, że w ZST są ostatnie wolne miejsca w zawodach: technik mechanik, technik technologii chemicznej, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk.
Rekrutacja uzupełniająca od 3 do 5 sierpnia 2021r.
Należy złożyć wniosek – do pobrania w sekretariacie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Zapraszamy!