Egzaminy zawodowe i z kwalifikacji

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych i potwierdzających  kwalifikacje w zawodzie, w tym harmonogramy. Informacje te można również znaleźć na stronie OKE Kraków i CKE. Prosimy o zapoznanie się z nimi, zwłaszcza wszystkich zdających w 2022r.