ZST

Wolontariusze w akcji ,,Wielkanoc dla ubogich”

Grupa uczniów ZST w dniach: 23, 24 marca i 7, 8 04 kwiecień wzięła udział w akcji charytatywnej
,,Wielkanoc dla ubogich”. Wolontariusze kwestowali nie tylko na rzecz osób osamotnionych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ale równiez na rzecz zwierząt w potrzebie. Ochotnicy zbierali również do koszy produkty żywnościowe i karmę dla zwierząt. Wszystkim, niżej wymienionym wolontariuszom, a w szczególności tym, którzy kolejny raz poświęcili swój wolny czas ( pracując średnio ponad 5 godzin zegarowych ) serdecznie dziękuję
klasa III Ib: Konrad Solak
klasa III T: Rafał Stypka
klasa II T: Wiktoria Pilok
Izabela Skalak
Konrad Stoszko
klasa I A: Daria Dobosz
Klaudia Nytko
Sylwia Tomaszek
Wolak Dominika
klasa I Ia: Mateusz Bernatowicz
Patryk Chmura
Miłosz Mazur
Adrian Michałek
Tomasz Mikuta
Daniel Wawrzon
klasa I I/T: Natalia Cebula
klasa I F : Dominika Jajkowska
Noemi Barbato
klasa I N: Paweł Banach
Kamil Łabuz
Anna Fronc: koordynator