Wybory ponowione do Młodzieżowej Rady Miejskiej na lata 2022-2025

Wybory ponowione do Młodzieżowej Rady Miasta na lata 2022-2025 odbędą się w dniach od 28 września do 2 października 2023r., przy czym dokładna data wyboru będzie podana wkrótce.  Kandydatem do Rady może zostać każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który na dzień wyborów ukończył 15 a nie ukończył 21 lat.

Terminarz

Do 11 września 2023r. kandydaci na radnych zgłaszają się do opiekunki Samorządu Uczniowskiego, p. Ewy Wójtowicz, poprzez wiadomość tekstową w e-dzienniku.
Do 18 września 2023r. następuje weryfikacja listy kandydatów w wyborach.
Od 19 do 25 września 2023r. kandydaci na radnych przeprowadzają w szkole swoje kampanie wyborcze.

Jeżeli chcesz brać czynny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym, skutecznie komunikować potrzeby i problemy młodych ludzi władzom miasta, przedstawiać i realizować pomysły uatrakcyjniające życie w społeczności lokalnej, zgłoś się!!!

Twoja praca w Młodzieżowej Radzie Miasta włączy naszą szkołę w życie społeczności lokalnej!

Samorząd Uczniowski