Przydział szkolnych szafek dla klas II – V

Dla uczniów zainteresowanych korzystaniem ze szkolnych szafek od czwartku 07.09. godz. 07:40 do piątku 08.09. godz.15:00 będą aktywne dwa poniższe linki z formularzem do wypełnienia z podziałem na szafki w głównym budynku szkoły jak i w budynku pracowni.

Formularz jest dostępny tylko dla uczniów zalogowanych na szkolnych kontach ZST. Zgodnie z regulaminem szafki są przyznawane uczniom według kolejności zgłoszeń. Kaucja za ich korzystanie wynosi 50zł i jest zwracana po rezygnacji z użytkowania, bądź po zakończeniu edukacji w ZST. Uczniowie zostaną poinformowani o przydziale przez e-dziennik wraz z informacją o terminie wydawania kluczyków.

Każdego ucznia posiadającego szafkę obowiązuje przestrzeganie niniejszego regulaminu: https://www.zst-tarnow.pl/wp-content/uploads/2021/09/Regulamin-korzystania-z-szafek.pdf

Przydział szafek dla klas pierwszych będzie zależny od ilości zgłoszeń klas wyższych, wszelkie
informacje zostaną przekazane przez wychowawców w drugim tygodniu nauki.
Proszę o kliknięcie TYLKO NA JEDEN z poniższych linków:

Opiekun Wioletta Kijak