Wybory w SKT PTTK „Wehikuł”

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” informuje, że zwołuje
na dzień 5 marca 2022 r. godz. 18:00
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE KLUBU.

Zebranie odbędzie się podczas Zlotu Członków Klubu w Zajeździe PTTK „Pod Roztoką” w Rytrze w dniach 4-6 marca br.

Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego oraz ZEZWOLENIEM / OŚWIADCZENIEM rodziców przyjmują: kol. Magdalena Stec z kl. 3 TT oraz prof. Tomasz Pikusa (sala 24p) do 14.02.2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Klubu udział wszystkich członków Klubu w Zlocie jest obowiązkowy.

Szczegóły na www.skt.zst.tarnow.pl

PLAKAT
ZEZWOLENIE / OŚWIADCZENIE