Wycieczka na Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

23 maja uczniowie klasy 1T o profilu Technik Technologii Chemicznej wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Otrzymali oni specjalne zaproszenie w ramach porozumienia o współpracy,  zawartego pomiędzy ZST w Tarnowie – Mościcach a Politechniką Rzeszowską. Zakłada ono m. in. uczestnictwo uczniów w wykładach naukowych, ćwiczeniach praktycznych, w tym laboratoryjnych oraz spotkania
z pracownikami naukowymi PRz.

Był to kolejny już wyjazd uczniów naszej szkoły na Politechnikę Rzeszowską. Również i tym razem uczniowie mieli bardzo dużą przyjemność uczestniczyć w wykładzie poprowadzonym przez Pana dr inż. Adama Masłonia, który jest jednocześnie koordynatorem współpracy ze strony Politechniki Rzeszowskiej oraz Absolwentem naszej szkoły. Prezentacja dotyczyła rodzajów ścieków oraz technologii ich oczyszczania. Następnie uczniowie, po krótkim instruktarzu udzielonym przez pracowników naukowych PRz, przystąpili do wykonywania doświadczeń dotyczących badania ścieków,m. in. badania przebiegu flotacji ścieków, oznaczania zawartości ChZT i BZT. Stanowiska badawcze specjalnie dla naszych uczniów przygotowali pan dr inż.Adam Masłoń i pani dr inż.Joanna Czarnota.

Zajęcia te były bardzo ważne, ponieważ dały one możliwość uczniom z naszej szkoły zapoznania się
z tematyką dotyczącą technologii oczyszczania ścieków. Wiedza ta jest niezbędna nie tylko
w potencjalnej pracy zawodowej, ale przede wszystkim wchodzi w zakres materiału wymaganego
w trakcie egzaminów zawodowych.

Mamy nadzieję, że w ramach podjętej współpracy kolejni uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje umiejętności w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i spotkają się z równie serdecznym przyjęciem.