Wyniki rekrutacji uzupełniającej

WYKAZ UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH w rekrutacji uzupełniającej

DO PROJEKTU „Start na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+

 Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe

Numer projektu:  2017-1-PL01-KA102-037517

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU w rekrutacji uzupełniającej

Zajęcia przygotowawcze do wyjazdu na staż dla wszystkich zakwalifikowanych (z listy głównej i rezerwowej) rozpoczną się w sobotę 21 października 2017r. o godz. 07:45 w budynku głównym szkoły na parterze (sale: 18, 19, 20).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – p. Wiolettą Krawiec.