Zbiory biblioteki

Biblioteka Zespołu Szkół Technicznych liczy obecnie 23460 książek.
Zbiory biblioteczne Zespołu Szkół Technicznych zaczęto gromadzić równocześnie z uruchomieniem szkoły. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 19 maja 1948 roku. Najstarszymi woluminami dostępnymi w bibliotece są tomiki poezji Adama Asnyka, wydane w 1947 r. przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Książki po zakończeniu wojny miały bardzo dużą wartość i były traktowane zupełnie inaczej, niż obecnie. Niektórzy Polacy uczyli się dopiero czytać, inni uzupełniali braki w wykształceniu, spowodowane okupacją. Stąd wielka estyma, jaką książki były darzone. Do dzisiaj w naszych zbiorach zachowało się sporo egzemplarzy, na których umieszczono następujący tekst:
„Szanuj mnie, obłóż w papier,
Nie brudź, nie niszcz!
Chcę mieć w Tobie brata
I przyjaciela a nie niszczyciela”

Od kilku lat biblioteka zaczyna zmieniać swój wygląd i funkcję. W czytelni znajduje się Internetowe Centrum Multimedialne, a niedługo znikną z niej tradycyjne kartkowe katalogi, zastąpione katalogiem dostępnym offline.

Na szczęście nie znikają tradycyjnie wydane książki i wciąż znajdują swoich zwolenników, a do bibliotek i ich zbiorów można w dalszym ciągu śmiało zastosować prawa Ranganathana:
1. Książki są po to, by z nich korzystać.
2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę.
3. Każda książka ma swojego czytelnika.
4. Oszczędzaj czas czytelnika.
5. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem.