ZEBRANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych na obowiązkowe zebranie 24 maja 2023 r. o godz. 16.30.

Spotkania odbędą się w salach:

Klasy pierwsze

 • 1TTP –  sala 213
 • 1 TA  –  sala 119
 • 1TEM –  sala 12
 • 1TF –  sala 19
 • 1TN –  sala 212
 • 1TI  – sala 209
 • 1 TP – sala 211

Klasy drugie

 • 2TAT- sala 204
 • 2TI -sala 210
 • 2TN – sala 202
 • 2TEM- sala 118

Klasy trzecie

 • 3TAT- 121
 • 3TF- sala 201
 • 3TI- sala 14
 • 3TEN- sala 20

Klasy czwarte

 • 4TA- sala 203
 • 4 TE – sala 9
 • 4 TF- sala 17
 • 4 TN- 120
 • 4TI- sala 18
 • 4 TT- sala 12

 

Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbędą się w godzinach 16.45-18.00 w auli szkolnej.