Zebranie z rodzicami

Zapraszamy serdecznie rodziców i opiekunów uczniów Technikum Nr 1 w ZST na zebranie 13 września 2023r.  o godz. 16.30 według harmonogramu:

Klasy pierwsze: aula (I piętro)

1P (technik programista) sala 17 parter

1T (technik technologii chemicznej) 122 I piętro

1I (technik informatyk) 18 parter

1 A (technik analityk) 121 I piętro

1 E (technik elektryk) sala 211 II piętro

1 M (technik mechanik) sala 119  I piętro

1 F (technik fotografii i multimediów) sala 19 parter

1N (technik elektronik) sala 204 II piętro

Klasy drugie:

2TA – sala 210 p

2TEM – sala 12

2TF –  sala 118

2TTP – sala 213

2TI – sala 209

2TP – sala 202

2TN -sala 212

Klasy trzecie:

3 TAT – sala 5 p (budynek pracowni)

3 TEM – sala 25p (budynek pracowni)

3TN – sala 4 p (budynek pracowni)

3 TI – sala 210

Klasy czwarte:

4TAT- sala 7p (budynek pracowni)

4TEN- sala 20

4TF- sala 201

4 TI – sala  14

Klasy piąte:

5TA- sala 203

5 TE -sala 211p (budynek pracowni)

5 TF- sala 208

5 TN- sala 120

5 TI- sala 107p (budynek pracowni)

5 TT- sala 2p (budynek pracowni)