Logo - SKT "Wehikuł"

Zlot Członków Klubu – Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” informuje, że w dniach 2-4 marca 2012 r. odbędzie się

Zlot Członków Klubu.

Dnia 2 marca o godz. 19.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Rozdzielu odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu,
podczas którego zostanie wybrany nowy Zarząd SKT.

Koszt udziału w zlocie wynosi 60 zł a zapisy przyjmuje kol. Tomasz Obal z kl. IV TINa do dnia 28 lutego br. (wtorek po feriach).
W ramach wpisowego zapewnione są przejazdy, noclegi i ciepły posiłek.
Odprawa uczestników: 29 lutego 2012 r. (środa), godz. 14.00, sala 205p – obecność bezwzględnie obowiązkowa!