Zmiany w Zarządzie SAiP ZST

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST, które odbyło się w dniu 21. kwietnia br. dokonano zmian personalnych w Zarządzie.

Została przyjęta rezygnacja Kol. Lucyny Olejnik z funkcji Wiceprezesa oraz pracy w Zarządzie. Skład tego gremium został uzupełniony poprzez dokooptowanie (na podstawie Rozdz. VI pkt 18 Statutu) Kol. Andrzeja Paryło. Jednocześnie na opuszczone stanowisko Wiceprezesa powołano Członka Zarządu Kol. Ryszarda Ostrowskiego.

Tym samym obecny skład Zarządu stanowią Koledzy:

  1. Kołaciński Krzysztof – Prezes
  2. Ostrowski Ryszard – Wiceprezes
  3. Stankowski Ryszard – Wiceprezes
  4. Piwowarski Stanisław – Członek Zarządu
  5. Paryło Andrzej – Członek Zarządu.

 

Dziękujemy bardzo Kol. Lucynie Olejnik za wieloletnią pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia i życzymy wszystkiego dobrego oraz realizacji planów „na nowej drodze życia” jaką jest zasłużona emerytura.

Jednocześnie Zarząd w odnowionym składzie deklaruje podjęcie ożywienia działalności na rzecz Społeczności Szkolnej Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego.

W imieniu Zarządu

Krzysztof Kołaciński

Prezes SAiP ZST