ZST

Alicja Wróbel finalistką „FOCUS ON MATURA SKILLS”

Uczennica kl I TIN Alicja Wróbel finalistką I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego  „FOCUS ON MATURA SKILLS”.
20 kwietnia 2012r uczniowie naszej szkoły: Alicja Wróbel (kl. I TIN ), Mateusz Banaś (  kl. I TM ), Wojciech Kubisztal ( kl. I TA ), Bartłomiej Radecki ( kl. II TW ), Sergiusz Rostek ( kl. I TM ), Marcin Węgrzyn ( kl. I TESK ) pod opieką mgr Bożeny Jaskólskiej wzięli udział w I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego  „FOCUS ON MATURA SKILLS”,…  który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.
Uczennica naszej szkoły Alicja Wróbel z klasy I TIN zajęła III miejsce w tym konkursie. Konkurs był w formie testu pisemnego wzorowanego na formule pisemnego egzaminu maturalnego – trwał 90 min. i był adresowany do uczniów klas I i II szkół ponadgminazjalnych. Składał się z części sprawdzającej rozumienie tekstu słuchanego, pisanego oraz krótkiej formy użytkowej ( pocztówka , zaproszenie lub ogłoszenie ).
Gratulujemy  Alicji za zajęcie III miejsca oraz wszystkim biorącym udział w tym konkursie.