ZST

ZST po raz drugi nagrodzone podczas Gali Empatii

IMG_1447W zabytkowym, XIX-wiecznym budynku ZSE-O w Parku Sanguszków miała miejsce ważna uroczystość podsumowania całorocznej pracy Centrum Wolontariatu „Empatia” i Fundacji „Kromka Chleba”. W dniu 15 czerwca w auli szkoły zgromadzili się zaproszeni goście, młodzież i jej opiekunowie – uczestnicy grup wolontariackich z różnych szkół Tarnowa i regionu tarnowskiego.W uroczystości wzięły udział koordynatorki koła wolontariackiego, działającego przy ZST – pp. Anna Fronc i Ewa Michałek.
Uczestnicy Gali zostali powitani przez lidera Centrum Wolontariatu, panią Alicję Czerwińską-Franek i Prezes Fundacji Kromka Chleba, panią Annę Czech.
W oficjalnej części Gali zostały wręczone nagrody i odznaczenia za szczególne zaangażowanie w pracę wolontariacką, tzw. Serduszka Empatii. W tym roku nasza szkoła została wyróżniona Srebrnym Serduszkiem. Jest to kolejna nagroda dla ZST, który w ubiegłym roku otrzymał Brązowe Serduszko.  Dyplom otrzymał Dyrektor ZST – mgr inż. Krzysztof Kołaciński oraz koordynatorki wolontariatu, panie A. Fronc, E. Michałek i B. Kotaś. Szczególne podziękowania i gratulacje otrzymali wolontariusze ZST biorący udział w akcjach.
Szczególnie wyróżnili się:
Paloma Huczko kl IIIF
Weronika Cieśla kl IIIF
Anna Rędzina kl IIIF
Norbert Trybulec kl IIIF
Dawid Banach kl. II M
Jakub Strada kl. II M
Konrad Solak kl.II IB
Emilia Częczek kl. II A
Konrad Stoszko kl. I T
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
Notatka: E. Michałek