1. dzień stażu w Portugalii

Po smacznym śniadaniu pracownicy organizacji partnerskiej Braga Mob rozwieźli nas do miejsc odbywania praktyk zawodowych, w których pracowaliśmy  podzieleni na 1, 2, 3 a nawet 7 osobowe grupy. Odbywamy staże w takich firmach jak: NovaIT – Soluções Informáticas, InforEco//Celeiros, Centroinformatica – Faria, Tecla Informática, NUMICA, Amarinfo, GadgetDelirio Lda, ReciclaPC.

Są to firmy zajmujące się montażem oraz demontażem sprzętu komputerowego, tworzeniem stron internetowych oraz zarządzaniem serwerami sieciowymi. Dzisiaj przydzielono nam mentorów, którzy dokonali prezentacji firm, przedstawili nam swoich pracowników, z którymi będziemy współpracować, rozkład i harmonogram czasu pracy a także strukturę organizacyjną firmy. Następnie zapoznani zostaliśmy z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach. W dalszej kolejności poznaliśmy  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Mieliśmy możliwość zapoznania się z urządzeniami, układami, narzędziami używanymi podczas praktyk a także zasadami ich bezpiecznej eksploatacji. Poznaliśmy zagrożenia na stanowiskach pracy. Zostaliśmy także wdrożeni w zasady prowadzenia dzienniczków praktyk oraz notatek. Przydzielono nam osobiste stanowisko pracy. Każdy z nas udał się na lunch w godzinach od 13.00 do 14.00 do restauracji położonych jak najbliżej miejsca stażu. Po zakończonej pracy pracownicy Braga Mob zawieźli nas z powrotem do hotelu. Po szybkiej kąpieli zebraliśmy się w holu po czym wraz z naszym przewodnikiem wyruszyliśmy zwiedzać miasto, w którym mieszkamy. Poznaliśmy zabytkowe miejsca, kościoły oraz jego kulturę.

Po powrocie udaliśmy się na pyszną kolację w stylu portugalskim. Po wszystkich emocjach dnia dzisiejszego wypełniliśmy dzienniczki stażu oraz wymieniliśmy się wrażeniami i doświadczeniami pierwszego dnia.