1. dzień stażu w UK

Nocą z wtorku na środę dotarliśmy do Portsmouth, miasta w południowej Anglii, gdzie mamy odbywać nasze praktyki.  Rano po śniadaniu, udaliśmy się  do przyjmującej nas organizacji Training Vision. Po przywitaniu i krótkim przedstawieniu się każdy z nas został zapoznany z organizacją pracy przedsiębiorstwa oraz  jego strukturą. Mieliśmy również okazję zwiedzić miasto Portsmouth a także firmę Infonetmedia w której odbywamy nasze praktyki, aby w kolejnych dniach naszego pobytu łatwiej nam było się tam poruszać. Zapoznaliśmy się z przepisami BHP i p.poż. oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Po przydzieleniu do odpowiednich stanowisk pracy i dokonaniu oględzin stanowiska każdy z nas zaczął poszerzać swoje umiejętności zawodowe. Technicy elektronicy poznawali zasady sporządzania dokumentacji i procedur jej obiegu w przedsiębiorstwie, obserwowali i naśladowali czynności pracownika przy obsłudze urządzeń i narzędzi. Sporządzili również notatkę dotyczącą używanych urządzeń i sposobu posługiwania się nimi. Zapoznali się również z obsługą programu Arduino.

Wieczorem uczestniczyliśmy w „Game Night” zorganizowanym przez Training Vision.

Tomasz Łoboda

Pierwszy dzień stażu i nowe wyzwania postawione przez zakład w którym znaleźli się technicy elektrycy zmotywowały ich do działania . Zapoznali się oni ze strukturą przedsiębiorstwa oraz  przepisami BHP niezbędnymi na ich stanowiskach pracy , przyswoili zasady sporządzania dokumentacji . Zaczęli również wykonywać swoje prace pod czujnym i pomocnym okiem swoich mentorów było to m.in. trasowanie miejsc montażu puszek instalacyjnych,  wyznaczanie tras przebiegu przewodów na ścianach i sufitach, mocowanie rurek giętkich do podłoża. Bogatsi o nowe doświadczenia zakończyli dzień podsumowaniem zużytych materiałów oraz sporządzeniem dokumentacji .

Dominik Matuszewski

 

Fotorelacja