2 miejsce w VII Mistrzostwach sportowo – ratowniczych „Majówka zdrowa i sportowa”

30 maja 2023 r trzyosobowa drużyna naszej szkoły w składzie Limanówka Tomasz, Boryczko Kacper i Adamczyk Sergiusz uczestniczyła w VII mistrzostwach sportowo -ratowniczych „Majówka zdrowa i sportowa” zorganizowanych przez XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie i Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna oddział Tarnów we współpracy z ANS w Tarnowie.  Celem mistrzostw było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy oraz propagowanie aktywnego trybu życia, ujednolicenie standardów udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie postaw współzawodnictwa, współpracy w grupie, propagowanie zasad fair – play podczas rywalizacji sportowej. Trasa mistrzostw składała się ze stacji medycznych, na których drużyna musiała odnaleźć się w pozorowanych wypadkach, w trakcie których zawodnicy mieli za zadanie wykonać czynności ratownicze u poszkodowanego  np. przy upadkach z wysokości,  przy chorym pacjencie z hiperglikemią czy z poszkodowanym ze złamaną ręką. Przystąpienie do części praktycznej poprzedził test wiedzy z zakresu wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Polskiej Rady Resuscytacji, oraz ze stacji sportowych, na których mogli sprawdzić np. swoją siłę na wioślarskim ergometrze, swoją celność podczas strzelania z broni pneumatycznej do tarczy czy wykazać się umiejętnością wyrzutu rzutki ratowniczej na pływalni. Zawodnicy sprawdzili również swoją wiedzę w teście wiedzy o sporcie.

GRATULUJEMY CAŁEJ DRUŻYNIE osiągnięcia wysokiego wyniku ( 2miejsce) na niełatwych zawodach wymagających wiedzy i sprawności fizycznej jednocześnie.