Drogie Koleżanki i Koledzy,

w  imieniu całej społeczności uczniowskiej pragnę Wam podziękować za pełen zaangażowania udział w życiu naszej szkoły. Dziękuję za liczne koncerty, przedstawienia, akcje charytatywne, zawody sportowe, konkursy, olimpiady, które na trwałe zapisały się w historii szkoły.

Mam nadzieję, że czas spędzony w murach tej szkoły jest czasem pełnym dobrych wspomnień o tym, co tutaj przeżyliście i o tych, których tutaj spotkaliście.

Każdy z Was z pewnością pamięta pierwsze dni w tej szkole, ukończenie pierwszej klasy, w drugim roku nauki liczne „osiemnastki”, wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+, w trzeciej klasie praktykę zawodową i pierwsze egzaminy zawodowe, a w czwartej klasie intensywne przygotowania do końcowego egzaminu zawodowego i maturalnego, niestety z powodu pandemii nie w szkole a w domu podczas nauczania zdalnego. Jesteście pełni obaw, czy dobrze się przygotowaliście, czy dacie sobie radę podczas egzaminów. Jestem przekonany, że tak, czego z całego serca Wam życzę. Niech świadectwo ukończenia szkoły, zdany egzamin zawodowy lub matura staną się przepustką do kolejnego etapu w Waszym życiu, wymarzonych studiów lub pracy.

Życzę Wam, abyście realizowali swoje marzenia a w razie niepowodzeń nigdy nie tracili wiary w swoje możliwości. Myślę, że lata spędzone w naszej szkole były doskonałym przygotowaniem do dorosłego życia i nauczyły Was pokonywania przeszkód.

Kacper Dzimitrowicz,

przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie