Zagraniczne staże dla uczniów ZST

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie otrzymał Akredytację w programie Erasmus+, zyskując tym samym możliwość finansowania mobilności w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Dzięki temu, co najmniej do 2027 roku nasza szkoła będzie organizować zagraniczne staże dla uczniów, co z pewnością będzie dodatkową szansą na podniesienie umiejętności zawodowych i zwiększenie ich atrakcyjności na rynku pracy. Udział w mobilnościach to także możliwość zapoznania się z realiami zagranicznego środowiska pracy, funkcjonowania w międzynarodowym zespole, a także komunikowania się w języku obcym w środowisku zawodowym i poza nim. Będzie to również doskonała okazja do poznania innych kultur, zwyczajów i mentalności ludzi oraz kształtowania postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w rekrutacji. Szczegóły wkrótce na stronie szkoły.