ZST

Konkurs na najładniejsza salę lekcyjną

W dniu 31 maja oceniano urodę sal lekcyjnych zarówno w starym budynku, jak i w pracowniach. W oczach  komisji konkursowej (Panie – Renata Zgłobicka i Lucyna Olejnik oraz Pan Paweł Kalita) największe uznanie znalazły:

  1. Sala nr 211 – j. niemiecki, opiekę nad tą salą sprawuje Pani Dorota Lis
  2. Sala nr 210 p – przedsiębiorczość, opiekunką jest Pani Alicja Skaza
  3. Sala nr 103 p – urządzenia i sieci elektryczne, opiekunką jest Pani Wioletta Krawiec…
  4. ex aequo: Sala nr 122 – j. niemiecki, opieka Pani Katarzyna Pokorny

Sala nr 1p – technologia wody, opieka Pani Alicja Wiśniowska

  1. Sala nr 208 – j. angielski, opieka Pani Bożena Jaskólska
  2. ex aequo: Sala nr 17 – j. polski, opieka Pani Maria Baczyńska-Żurek

Sala nr 121 – j. polski, opieka Pani Antonina Małochleb
Sala nr 210 – historia, opieka Pani Marzena Gawron
Sala nr 01 p – j. niemiecki, opieka Pani Anna Misiaszek
Trzy najładniejsze sale otrzymają nagrody pieniężne, ufundowane przez Radę Rodziców.
 
Komisja konkursowa stwierdziła, że najwięcej estetycznie wyposażonych, zawierających bieżące informacje i świeże – dodające urody i zdrowia kwiaty, znajduje się na drugim piętrze szkoły; opiekują się nimi wyłącznie kobiety.
Wszystkich opiekunów sal, którzy chcieliby w przyszłym roku znaleźć się na czołowych pozycjach w rankingu na najładniejszą klasę, zachęca się do „zwiedzenia” wymienionych powyżej i spróbowania  wprowadzenia korzystnych zmian.
 
Lucyna Olejnik