Ślubowanie klas pierwszych

4 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, stojąc przed sztandarem Zespołu Szkół Technicznych. Deklarowali stać się godnymi tradycji Szkoły, strzec Jej honoru, kształtować umysły i… (więcej)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Fotorelacja z wydarzenia

Dni Kultury w ZST 5 dzień

Fotorelacja z piątego dnia #foogallery-gallery-79066 .fg-image { width: 150px; } #foogallery-gallery-79066_1 .fg-image { width: 150px; }

Dni Kultury w ZST 4 dzień

Fotorelacja z czwartego dnia #foogallery-gallery-78846 .fg-image { width: 150px; } #foogallery-gallery-78846_1 .fg-image { width: 150px; }

Dni Kultury w ZST 3 dzień

Fotorelacja z trzeciego dnia #foogallery-gallery-78657 .fg-image { width: 150px; } #foogallery-gallery-78657_1 .fg-image { width: 150px; }

Dni Kultury w ZST 2 dzień

Fotorelacja z drugiego dnia #foogallery-gallery-78500 .fg-image { width: 150px; } #foogallery-gallery-78500_1 .fg-image { width: 150px; }  

Dni Kultury w ZST 1 dzień

Fotorelacja z pierwszego dnia #foogallery-gallery-78352 .fg-image { width: 150px; } #foogallery-gallery-78352_1 .fg-image { width: 150px; }