Nowe umowy o współpracy

Od 15 lat Zespół Szkół Technicznych ściśle współpracuje z największymi w regionie przedsiębiorstwami i firmami, organizacjami technicznymi oraz  uczelniami wyższymi. Tegoroczne ślubowanie klas pierwszych było… (więcej)

Wspomnienia z wycieczki klasy 4Ia

Mimo utrudnionych warunków spowodowanych pandemią oraz załamaniem pogody, uczniowie klasy 4Ia udali się na 3-dniową wycieczkę w Bieszczady, w dniach 20-22 września br. Pierwszego dnia zwiedziliśmy wraz z przewodnikiem… (więcej)

Prezentacja kół zainteresowań

W środę 29 września wszystkie klasy pierwsze miały okazję zapoznać się z ofertą kół zainteresowań działających w naszej szkole. Przedstawione zostały zarówno cele działalności jak i efekty dotychczasowej… (więcej)

Ekomobilni 2021

Minął kolejny Tydzień Zrównoważonego Transportu ale  ZST kontynuuje działania mające na celu popularyzację tego tematu. Jeszcze we wrześniu rusza kolejna odsłona Ekomobilnych. W ramach akcji znowu będziemy zbierać… (więcej)

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym 2021/2022

Informujemy, że uczniowie (lub rodzice niepełnoletnich uczniów) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów… (więcej)

Stypendium szkolne 2021/2022

Informujemy, że osoby mieszkające na terenie miasta Tarnowa mogą do dnia 15. 09. 2021 r. składać do pedagoga szkolnego wnioski o stypendium szkolne. Kryterium dochodowe to 528,00 zł. netto na członka rodziny. Dochody… (więcej)

Opieka stomatologiczna dla uczniów ZST

Informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie mogą w czasie wakacji korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach Mościckiego Centrum Medycznego przy ul. E. Kwiatkowskiego 15  w godzinach pracy… (więcej)