Egzaminy zawodowe/potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

W zakładce Egzamin Zawodowy zamieszczono: Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji czerwiec-lipiec 2022 Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji czerwiec-lipiec 2022 oraz Zadania… (więcej)

Pokaz trwałości efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe… (więcej)

Egzaminy z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy znajdują się wykazy egzaminów i zdających poszczególne kwalifikacje w sesji czerwiec-lipiec 2022r. Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków

Kształtowanie świadomości kulturowej

Wyjazdy na mobilności zagraniczne to również budowanie świadomości międzykulturowej UE, uczenie szacunku dla godności drugiego człowieka, uczenie, jakimi wartościami są prawa człowieka i mniejszości narodowych,… (więcej)

Praktyki zawodowe bez granic

W 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbyli praktyki, podobnie jak w poprzednich latach, w Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech. Wyjazdy doszły do skutku z opóźnieniem ze względu na ograniczenia i zamykanie… (więcej)

Pokaz efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe… (więcej)

Egzaminy z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy znajdują się wykazy zdających egzaminy z poszczególnych kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2022r. Proszę o zapoznanie się i bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości,… (więcej)