Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego oraz… (więcej)

Wykaz egzaminów i zdających sesja ZIMA 2023

W zakładce Egzamin zawodowy znajduje się Wykaz egzaminów i zdających sesja ZIMA (styczeń) 2023 Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków

MNN w obiektywie fotografów ZST

Zapraszamy na fotorelację z Małopolskiej Nocy Naukowców 2022, w której brała udział nasza szkoła. Warsztaty, pokazy i konkursy przygotowane przez ZST cieszyły się ogromną popularnością wśród zwiedzających. (więcej...)

Małopolska Noc Naukowców

Zapraszamy na wspaniałą noc z nauką. Pokazy, warsztaty, konkursy, gry i zabawy – to wszystko już 30 września CZYSTA WODA ZDROWIA DODA! CZY NA ANTARKTYDZIE WYROSNĄ ANANASY?   ZDROWA ENERGIA W MOIM DOMU MOJE… (więcej)

Wyniki egzaminów sesji VI-VII 2022

Od czwartku 08.09.2022r. będzie można odebrać dyplomy, świadectwa i informację o wynikach egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec-lipiec 2022. Uczniom poszczególnych klas… (więcej)

Raport z ewaluacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych przedstawiciel zespołu projektowego przedstawił sprawozdanie z realizacji kończącego się 01.09.2022r. projektu „Praktyki zawodowe… (więcej)

Egzaminy zawodowe

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, w tym harmonogram. Informacje te można również znaleźć… (więcej)