Egzaminy zawodowe

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, w tym harmonogram. Informacje te można również znaleźć… (więcej)

Projekt OSEhero

W ramach projektu OSEhero odbyła się debata oksfordzka „Rozwój spersonalizowanej reklamy w social mediach przyniesie więcej szkód niż  korzyści” W debacie brały udział 2 drużyny – 1. strona była… (więcej)

Projekt OSEhero

W ramach projektu OSEhero nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu „CYBERPRZEMOC w szkole”, na podstawie materiałów edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa przygotowanych przez ekspertów OSE. (więcej...)

Jawne zadania egzaminacyjne (część praktyczna)

Dyrektor CKE opublikował jawne zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji LATO 2023. Zachęcamy do zapoznania się

Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO 2023

W zakładce Egzamin zawodowy znajduje się zaktualizowany Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO  (czerwiec) 2023 Proszę o rzetelną analizę i bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek oraz braków

Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO 2023

W zakładce Egzamin zawodowy znajduje się Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO  (czerwiec) 2023 Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków

Praktyki zawodowe u pracodawców

Uczniowie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych mogą odbywać praktyki zawodowe w wybranych zewnętrznych firmach i zakładach pracy (związanych z kształconym zawodem, pozwalających na realizację określonych… (więcej)