Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji… (więcej)

Wykaz egzaminów i zdających sesja LATO 2024

W zakładce Egzamin zawodowy znajduje się Wykaz egzaminów i zdających w sesji LATO 2024 Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków

Zagraniczne staże dla uczniów ZST

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie otrzymał Akredytację w programie Erasmus+, zyskując tym samym możliwość finansowania mobilności w ramach Akcji… (więcej)

Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczono komunikaty dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego oraz… (więcej)

Wykaz egzaminów i zdających w sesji ZIMA 2024

W zakładce Egzamin zawodowy znajduje się Wykaz egzaminów i zdających w sesji ZIMA (styczeń) 2024. Proszę o bezzwłoczne zgłaszanie ewentualnych pomyłek, nieprawidłowości, braków.

Egzaminy zawodowe

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, w tym harmonogram. Informacje te można również znaleźć… (więcej)

Projekt OSEhero

W ramach projektu OSEhero odbyła się debata oksfordzka „Rozwój spersonalizowanej reklamy w social mediach przyniesie więcej szkód niż  korzyści” W debacie brały udział 2 drużyny – 1. strona była… (więcej)