Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass – Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Pozwala na opisanie umiejętności nabytych dzięki konkretnym projektom z zakresu mobilności. Dzięki dokumentowi „Europass – mobilność” można udowodnić, że podczas stażu za granicą zyskało się nowe, cenne umiejętności i doświadczenie. W dokumencie mogą się znaleźć informacje o funkcji i zakresie odpowiedzialności uczestnika, jego kwalifikacjach zawodowych, znajomości języków obcych, umiejętnościach cyfrowych, organizacyjnych oraz z zakresu zarządzania i komunikacji. Takie umiejętności mogą się bardzo przydać w przyszłości, np. przy ubieganiu się o pracę.

Dokument Europass – Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.

Więcej informacji o dokumencie można uzyskać: https://europa.eu/europass/pl/europass-mobility  oraz  https://twoj-europass.org.pl/