Darmowe Kursy 2011/2012

W ramach projektu „Modernizacja nauczania zawodowego w Małopolsce” proponuje się darmowe kursy dla uczniów.

Kursy dotyczące kompetencji kluczowych, w tym roku tj.

  • kurs język niemiecki branżowy – 60h – 1 grupa (8-10 osób) lub
  • kurs język angielski branżowy- 60h– 1 grupa (8-10 osób) lub
  • kurs matematyka z wykorzystaniem technik informatycznych – 60h– 4 grupy (8-10 osób)

Kursy zawodowe.
Do końca 2011 roku odbędą się następujące kursy zawodowe:

  • kurs SEP – 3 grupy po 10 osób kończący się egzaminem państwowym (70h)
  • kurs AUTOCAD – 2 grupy po 10 osób – certyfikat ukończenia (35h)
  • kurs CNC – 1 grupa po 10 osób – certyfikat ukończenia (50h)
  • staże/wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach np. Wiśniowski – Nowy Sącz, ASTOR – Kraków, DELPHI – Kraków

UWAGA:
Zajęcia mogą odbywać się w soboty, ferie zimowe oraz inne dni wolne od nauki oprócz niedziel i świąt.
Uczniowie niepełnoletni muszą mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.