ZST

Darmowe szkolenia zawodowe

Ogłaszam nabór na szkolenia zawodowe w ramach projektu „Modernizacja nauczania zawodowego w Małopolsce”

  • Kurs CNC – 10 osób
  • Kurs AutoCAD – 10 osób
  • Kurs SEP – 10 osób
  • Kurs programowania robotów – 10 osób
  • Kurs programowania sterowników PLC – 10 0sób

Zgłoszenia od pełnoletnich uczniów będą przyjmowane do dnia 20.01.2015 u Pani Ewy Wardzała w budynku pracowni pok. 226p.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, klasę oraz nazwę kursu w którym chce się brać udział.
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

  1. średnia ocen z poprzedniego roku
  2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku
  3. ocena z zachowania