Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2019/2020

18 września (środa) o godz. 16:30

Rodzice uczniów klas pierwszych spotkają się na zebraniu ogólnym w auli szkolnej, a później w salach z wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem:

Klasy I po gimnazjum

I A  technik analityk 121
I I technik informatyk 18
I N technik elektronik 9
I F technik fotografii i multimediów 14
I E technik elektryk 17
I T technik technologii chemicznej 119

Klasy I po szkole podstawowej

I TT technik technologii chemicznej 208
I TA  technik analityk 203
I TI technik informatyk 18
I TN technik elektronik 120
I TF technik fotografii i multimediów 212
I TE technik elektryk 211

Zebrania dla rodziców uczniów klas drugich, trzecich i czwartych odbędą się w salach według harmonogramu:

KLASY II SALA
II E/T 213
II A 204
II IA 210
II IB 202
II F 122
II M 12

KLASY III SALA
III A/T 107p
III IA 4p
III IB 25p
III I/F 19
III N 210p
III M 115
III E 3p

KLASY IV SALA
IV A 211p
IV IA 2p
IV IB 7p
IV I/T 201
IV N 5p
IV M 118
IV E 20
IV F 209