Egzaminy z kwalifikacji

W zakładce Egzamin zawodowy zamieszczone zostały nowe dokumenty związane z przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZST

Egzamin z kwalifikacji czerwiec-lipiec 2020 – wytyczne dotyczące organizacji

Egzaminy z kwalifikacji – wytyczne dla zdających,

z którymi powinien zaznajomić się każdy zdający.

W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły bądź kierownikiem szkolenia praktycznego.