FERIE ZIMOWE DLA UCZNIÓW ZST W CKZ – TARNÓW

W okresie ferii zimowych w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Szujskiego 13 zostaną dla Naszych uczniów  zorganizowane kursy zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane formy wsparcia:

  • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin) – 30 osób.

Polecam dla klas 1 i 2 o profilu: elektronik, elektryk i informatyk.

  • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin) – 20 osób.
  • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin) – 20 osób
  • Kurs zmiany opon i prostowanie felg (15 godzin) – 10 osób.
  • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin) – 10 osób.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem po  którym uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia  egzaminu praktycznego i teoretycznego.

Moim zdaniem warto się zainteresować w/w kursami pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne tak bardzo potrzebne na egzaminie zawodowym z kwalifikacji a potem w życiu zawodowym i prywatnym. Zachęcam i wiem ,że nie będziesz się nudził w ferie a czas spędzony na kursach będziesz miło wspominał i wrócisz szybko na inne szkolenia- zajęcia wzbogacające Twoje hobby i zainteresowania zawodowe. Wszystkie kursy są bezpłatne.  Zapisywać się można przez  e – dziennik  do  16.12.2020. Zapraszam   koordynator projektu  Roberta  Hosaja.