Pokaz trwałości efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194 realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe wszyscy stażyści wkrótce po odbytych mobilnościach zaprezentowali nauczycielom i pozostałym uczniom umiejętności nabyte w trakcie stażu. W ostatnim czasie natomiast, w ścisłym reżimie sanitarnym, w obecności m.in. przedstawicieli pracodawców, potwierdzali testami trwałość efektów uzyskanych podczas stażu. Celem wspomnianych testów zawodowych był pokaz umiejętności stażystów. Każdy z nich otrzymał do wykonania konkretne zadanie zawodowe i był oceniany głównie pod kątem umiejętności zawodowych, przestrzegania przepisów BHP, organizacji stanowiska pracy, czytania schematów/instrukcji/procedur, montażu elementów lub ich wykonania za pomocą odpowiednich narzędzi,  sprawdzania zgodności montażu lub wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą, poprawności wykonania zadania. Pod uwagę wzięto również plan pracy i tempo wykonania zadania. Przeprowadzony test opatrzony komentarzem stażystów w języku obcym wypadł znakomicie. Zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele firm z dużym uznaniem wyrazili się o umiejętnościach zaprezentowanych przez uczestników stażu, w trakcie wykonywania zadanych im czynności zawodowych. Zwrócili uwagę na przestrzeganie przez nich przepisów BHP, odpowiednią organizację stanowiska pracy, sprawne czytanie schematów/instrukcji/procedur, wykonywanie zadań za pomocą odpowiednich narzędzi i sprawdzanie zgodności wykonania ze schematem/instrukcją/procedurą. Podkreślili również odpowiedni plan pracy i doskonałe tempo wykonania zadania. Przyznali, że bezsprzecznie stażyści mają prawidłowe przygotowanie zawodowe i postawy, nabyli kompetencje i umiejętności, nie tylko zawodowe. Świadczy to o trwałości efektów uzyskanych podczas realizacji projektu i dużym doświadczeniu uczniów, zdobytym podczas stażu, i jest kolejnym dowodem na sukces projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”.

Z racji pandemii, obostrzeń i ograniczonej możliwości bezpośredniego udziału sprawdzenie trwałości efektów stażu było relacjonowane dla poszczególnych klas z zawodów technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik analityk, technik technologii chemicznej, technik informatyk również poprzez Google Meet.

Pokaz trwałości efektów stażu

https://drive.google.com/drive/folders/1GoYsbJDMRaKaqBJbHaNWX9E3wl6zu4g1?usp=sharing

Dla przypomnienia – Sprawdzanie efektów stażu

Węgry

https://drive.google.com/drive/folders/1ADi-gKLe0pKc6kXo_3uczG3-F2wWwBgB?usp=sharing

Portugalia

https://drive.google.com/drive/folders/1Vz9ihDgDdnbXJIPuuRenXPFooIHf5hvT?usp=sharing

Hiszpania

https://drive.google.com/drive/folders/1X79vwuupFDTjNOL3KOQRdmK5silk457S?usp=sharing