INFORMACJE!!!

Rekrutacja – składanie dokumentów

Dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy składać  w godz. 8.00-14.00 na I piętrze budynku głównego- ul.Kwiatkowskiego17 według harmonogramu:

 

26 czerwca- 10 lipca 2023r.

Uzupełnienie wniosku o :

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

-zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

Prosimy o odbiór skierowań na badania lekarskie – jeśli ZST jest szkołą I wyboru

(w przypadku wniosków składanych elektronicznie).

 

19-26 lipca 2023r.

Potwierdzenie woli nauki (jeśli nie złożono wcześniej):

–  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

–  oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

-zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Skierowania na badania dla osób zakwalifikowanych do ZST, jeśli nie była to szkoła I wyboru , będą wydawane w dniach  19-21 lipca 2023r.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 

28 lipca-4 sierpnia 2023r.

Złożenie wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności zaznaczone we wniosku oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

14-21 sierpnia 2023r.

Potwierdzenie woli nauki przez złożenie oryginału dokumentów.